[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

DB

qrcode

หมวดหมู่ : ฉบับที่ 21 ปี 2014 (2557)
Volume 21(2)

พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 21(2) ประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 2557

ปกหน้า
ปกใน
1 :: 

การประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีความสกปรกสูง
(Evaluation of Greenhouse Gases Reduction from High Strength Industrial Wastewater Treatment)
นีรชา ตรีเดช อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ และ บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย

2 :: 

UPGRADING OF SOLAR HEAT BY aN Absorption Heat TRANSFORMER ASSISTING WITH A VAPOR COMPRESSION HEAT PUMP
Nattaporn Chaiyat and Tanongkiat Kiatsiriroat

3 :: 

การศึกษาการเปลี่ยนพฤติกรรมแผ่นบางเป็นพฤติกรรมคาน
(Study of the Transition from Plate to Beam Behavior)
กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข อาศิส บุณยะประภัศร กรกฎ รัชชภูมิ และ ธนบดี รักษ์พลพันธ์

4 :: 

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการปรับปรุงอาคารสำนักงานเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน
(The Study of Risk Factors in Refurbishment Office Buildingsto Energy Efficiency Buildings)
ธัญรดา ศิริรัตน์ตระกูล และ สุปรีดี ฤทธิรงค์

5 :: 

การใช้ประโยชน์น้ำมันสกัดจากเปลือกส้มเพื่อเป็นน้ำมันไบโอดีเซล
(Utilization of Extracted Oil from Orange Peel as Bio-diesel)
พูนวิทย์ รักงาม วิบูลย์ ช่างเรือ และ ดามร บัณฑุรัตน์

6 :: 

การประยุกต์ใช้เทคนิคลีนในการผลิตท่อคอนกรีต
(Application of Lean Technique in Concrete Pipe Manufacturing)
นวรัฐ สัตถาผล และ อรรถพล สมุทคุปติ์

7 :: 

การทดสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้หลักการทางสถิติ
(Quality Testing of Automobile Part Production Process Using Statistical Methods)
พลกฤษณ์ แห้วเพชร และ สุนาริน จันทะ

8 :: 

จลนพลศาสตร์ของการอบแห้งเส้นหมี่โคราชด้วยอินฟราเรดร่วมกับลมร้อน
(Drying Kinetic of Thai Korat Noodle Drying with Combine Infrared and Hot Air)
ภราดร หนูทอง ไพรัชต์ ดิฐคณารักษ์กุล สุนิสา จีนแสร์ และ วิลาวัณย์ เพื่อนสงคราม

9 :: 

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการเลือกรูปแบบคานในงานก่อสร้างทางยกระดับ
(Application of Fault Tree Analysis for Risk Assessment in Highway Bridge Superstructure Selection)
เทอดธิดา ทิพย์รัตน์

ปกหลังเข้าชม : 2603


ฉบับที่ 21 ปี 2014 (2557) 5 อันดับล่าสุด

      Volume 21(3) 24 / ธ.ค. / 2557
      Volume 21(2) 7 / ส.ค. / 2557
      Volume 21(1) 29 / เม.ย. / 2557


 

 

 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010