[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : ฉบับที่ 26 ปี 2019 (2562)
Volume 26(2)

พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 26(2) ประจำเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562

ปกหน้า-หลัง
ปกใน
1 :: 
การปรับปรุงนโยบายการจัดเก็บสินค้าคงคลังของกันชนหน้า สำหรับผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์แห่งหนึ่ง
(Front Bumpers Inventory Policy Improvement for an Automotive Spare Parts Distributor)
อาฑิตยา เท็งตระกูล และ นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี

 

2 :: 

การสังเคราะห์อนุมูลไฮดรอกซิลในน้ำพลาสมาด้วยระบบพลาสมาไกลดิงอาร์ก
(Synthesis of Hydroxyl Radical in Plasma-activated Water by Gliding Arc Plasma)
พฤฒิพงศ์ พฤฒิกัลป์ และ คมกฤต เล็กสกุล

 

3 :: 

การศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของชั้นเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้า 3.5% โครเมียมโดยการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมแกนฟลักซ์
(The Study of Wear Behavior of Hardfacing layer on 3.5% Cr steel by Flux Cored Wire Arc Welding Process)
ธีรโชติ ตรีเภรี และ ประภาศ เมืองจันทร์บุรี

 

4 :: 

สัดส่วนที่เหมาะสมของหินฝุ่นในคอนกรีตผสมเสร็จโดยวิธีซิกซ์ซิกม่า
(Appropriate Proportion of Dust Rock In Ready Mix Concrete by Six sigma)
วีระชัย อารีรักษ์ และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

 

5 :: 

การวิเคราะห์ความสูญเสียช่วงขาเข้าระบบป้อนอากาศที่ใช้เผาไหม้ของโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
(Analysis Loss in Combustion System Suction Duct of a Coal-Fired Power Plant by CFD)
ภควัฒน์ คำเครื่อง และ ยศธนา คุณาทร

 

6 :: 

การจำลองการไหลของน้ำใต้ดินและการรุกตัวของน้ำเค็มรอบบ่อเก็บน้ำ จังหวัดพังงา
(Simulation of Groundwater Flow and Saltwater Intrusion around a Storage Pond in Phang-nga Province)
พรรษวรรณ บุณยรัตพันธุ์ สุรชัย ลิปิวัฒนาการ ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี และ พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม

 

7 :: 

การวิเคราะห์ประเภทของวัสดุที่มีผลต่อค่าความเข้มของเสียงที่มีการเปลี่ยนแปลงความถี่เสียง
(Analysis a material effecting to intensity of sound under variable of frequencies)
อานนท์ อิศรมงคลรักษ์ และ รัฐกล วุฑฒวิภาต

 

8 :: 

ผลกระทบของปัจจัยในกระบวนการบรรจุที่มีต่อปริมาตรเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
(Effects of factors in packaging process on volume of Carbon dioxide mixed beverage)
ชานิดา กัมพลานนท์ และ นภัสสวงศ์ โอสถศิลป์

 

9 :: 

ผลกระทบของเครื่องมือตรวจวัดต่อการตรวจวัดการถ่ายแรงของเสาเข็มดินซีเมนต์ภายใต้การรับแรงในแนวแกน
(Effects of Instrumentation Devices on Load Transfer Measurement of Deep Cement Mixing Piles under Axial Loading)
ธนณัฏฐ์ โยนจอหอ พรเกษม จงประดิษฐ์ และ ศิริวรรณ ไวยชิตา

 

10 :: 

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการปรับระดับประตูน้ำของเหมืองฝาย กรณีศึกษา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
(Development of a Decision Support System for Weir Sluice Gate Level Adjustment
Case Study: Mae Chan, Chiang Rai)
เบญญา สุนทรานนท์ สมรวี อร่ามกุล ภาสกร แช่มประเสริฐ ชูโชค อายุพงศ์ และ มานพ แก้วโมราเจริญ

 

11 :: 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนในการลดจุดดำในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกโดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกม่า
(Cost Efficiency Analyis for Black Dot Defect in Plastic Injection Process by Six Sigma Approach)
ศุภโชค เส็งหนองแบน และ จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์

 

12 :: 

ผลกระทบของอัตราส่วนไอออนประจุบวกที่มีต่อกลไกการแลกเปลี่ยนไอออนของการฉีดอัดน้ำเกลือที่มีความเค็มต่ำในแหล่งกักเก็บหินทราย
(The effects of cation ratios on ion exchange mechanism of low salinity waterflooding in sandstone reservoirs)
ชนะพล เจริญธนาวรกุล และ ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย

13 :: 

พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการสลายยาฆ่าแมลงด้วยเทคนิคน้ำที่กระตุ้นด้วยพลาสมา
(Appropriate Parameters for Breakdown of Pesticide by Plasma Activated Water Technique)
สุชาดา พันธุ์สถิตย์วงศ์ และ คมกฤต เล็กสกุล

 

14 :: 

การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปสาคูไส้หมูกึ่งอัตโนมัติ
(Development of the Semi-Automatic Forming of Sago with Pork Filling Balls Machine)
สุนัน ปานสาคร จตุรงค์ ลังกาพินธุ์ เจริญพร สมบัติหอม และ อภิสิทธิ์ มากเมือง

 

15 :: 

การหาปริมาณการสั่งผลิตที่เหมาะสมภายใต้การล้าสมัยอย่างฉับพลันและการเกิดเครื่องจักรขัดข้อง โดยพิจารณาเวลาในการซ่อม
(Production Lot Sizing Problem with Sudden Obsolescence and Machine Breakdowns Considering Repair Time)
พรชนันท์ ขุริมนต์ และ ฐนวรรธน์ นิยะโมสถ

 

16 :: 

พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของการสร้างน้ำกระตุ้นด้วยพลาสมาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย E. coli ด้วยเทคนิคการออกแบบการทดลองแบบบ็อกซ์-เบห์นเคน
(Appropriate Parameters of Plasma Activated Water for Growth Inhibition of E. coli by Box-Behnken design)
เสฎฐวุฒิ จันธิมา ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ธีรวรรณ บุญญวรรณ สายสมร ลำยอง จตุรงค์ คำหล้า และ นครินทร์ สุวรรณราช

 

17 :: 

An Optimal Neural Network Controller for a PV Charging System using the MOGA/BPA
Rati Wongsathan

 

18 :: 

การพัฒนาระบบสำหรับเลือกตำแหน่งและตรวจสอบคุณภาพของอิเล็กโทรดสำหรับวัดสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
(Development of automatic electrode position selection and electrode integrity determination system for electromyography signal measurement)
วิทิต แซ่ลิ่ม พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และ กิตติคุณ ทองพูล

 

19 :: 

การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างในงานติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (ส่วนเหนือ)
(Improvement for Segmental Box Girder for Installation Process of Mass Rapid Transit, The Green Line Project (Northern Zone))
ประพจน์ รัตตมณี และ ดนัย วันทนากร

 

20 :: 

การจำลองลักษณะของฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่องร่วมกับการคำนวณพลศาสตร์ของไหล
(Simulation of a Fluidized Bed Characteristics using DEM-CFD Coupling)
ปรีดา ปรากฏมาก และ สถาพร วังฉาย

 
เข้าชม : 1468


ฉบับที่ 26 ปี 2019 (2562) 5 อันดับล่าสุด

      Volume 26(3) 27 / ธ.ค. / 2562
      Volume 26(2) 22 / ส.ค. / 2562
      Volume 26(1) 26 / เม.ย. / 2562


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010