[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode


  

14 / ต.ค. / 2556 : วิจัย
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2557
กำหนดการส่งข้อเสนอโครงการ “คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2557
2 / ต.ค. / 2556 : วิจัย
รับสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครทุนในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อเป็นทุนการศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
23 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
ประกาศรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557
ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
16 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
เงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS ของศูนย์บริหารงานวิจัย มช. ตั้งแต่เดือนเมษายน 56 ไปจนถึงสิ้นปีนี้
16 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
ประกาศกรอบการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำประกาศการรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...
16 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษา และกลับมาปฏิบัติงานไม่เกิน 5 ปี หรือเข้าทำงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เกิน 5 ปี ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ "ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2
16 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
สกว.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2557
16 / ก.ย. / 2556 : วิจัย
การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557
ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 20 กันยายน 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
15 / ก.พ. / 2556 : วิจัย
ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2556 รอบ 2 พิเศษ
มช.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ประจำปี 2556 (รอบ 2 พิเศษ)
20 / พ.ค. / 2554 : วิจัย
ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2554
ประกาศการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย และทุนการศึกษา ปีงบประมาณ 2554 กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010