[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Research Administration, Academic Services and International Relations Section, October 2010


KM

Handbook

qrcode

หมวดหมู่ : บริการวิชาการ
อบรม AutoCAD

อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552

                    งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การฝึกอบรมสำหรับบุคคลภายนอก เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ขั้นพื้นฐาน

จัดการอบรม 2 รุ่น รุ่นละ 3 วัน

รุ่นที่ 1 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2552

รุ่นที่ 2 วันที่ 7 9 ตุลาคม 2552

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
หลักสูตรการฝึกอบรม ครอบคลุมเนื้อหาดังนี้
 • ระบบการออกคำสั่งและการใช้เมนูของ AutoCAD
 • การกำหนดพื้นที่เขียนแบบและเครื่องมือช่วยเขียนแบบ (Grid, Snap, Ortho, Polar)
 • การใช้ Object snap แบบต่างๆ (Endp, Int, Parallel, Extend, etc.)
 • คำสั่งในการเขียนแบบ (Line, Arc, Circle, Ellipse, Polylines, etc.)
 • คำสั่งในการแก้ไขแบบ (Erase, Move, Rotate, Trim, Extend, etc.)
 • คำสั่งในการคัดลอกต้นแบบ (Copy, Offset, Mirror, Array, etc.)
 • คำสั่งในการแสดงแบบ (Zoom, Pan, Redraw, Regen, etc.)
 • การสร้างสัญลักษณ์หรือ Template ด้วยคำสั่ง Block, Insert และ Xref
 • การจัดการและจำแนกวัตถุในแบบด้วยคำสั่ง Layer, Color, Linetype
 • การเขียนตัวหนังสือ และการเติมลวดลาย
 • เทคนิคการพิมพ์แบบหรือพล็อตแบบ
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
 • จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 25 คน
 • ใช้โปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่นปัจจุบัน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อผู้เข้าอบรม 1 คน
 • ใช้วิทยากรและผู้ช่วยรวม 2 คนตลอดเวลาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
 • เน้นการฝึกปฏิบัติโดยใช้แบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
 
รายนามวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร
 • ผศ.ดร.พันธุ์ลพ หัตถโกศล
 • อ.ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
 • นายวิวัฒน์ มงคลชัยอรัญญา
 • นายภัทรวิทย์ พิพิธภัณฑ์
 


เข้าชม : 2379


บริการวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online!!! 31 / มี.ค. / 2562
      วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13.2 19 / ก.พ. / 2559
      วันนักวิจัยพบนักวิจัย ครั้งที่ 13 13 / ม.ค. / 2559
      วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 17 / มิ.ย. / 2558
      อบรม AutoCAD 9 / มิ.ย. / 2552


 

 

 

 

 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section
Faculty of Engineering, Chiang Mai University
239 Huakaew Rd. T.Suthep
Mueng, Chiang Mai 50200
THAILAND

E-mail: researchnews@eng.cmu.ac.th
Telephone: (+66) 5394-4176 to 7
Fax: (+66) 5394-2044, 5321-7287
Website: http://researchs.eng.cmu.ac.th

 
 

Research Administration, Academic Services and International Relations Section . FoE . CMU Copyright © 2010 All rights reserved.
Powered by SASSYGIRLINDAWWW Credit to MAXSITE                   สำหรับเจ้าหน้าที่             Released : October 2010